IT and R&D

Remote

DevOps Engineer - OEET Team

57

current job openings

30+

global offices

1,000+

people on board

Jako DevOps Engineer dołączysz do wewnętrznego zespołu developerskiego Open Ecosystem Engineering Tools, gdzie wraz z doświadczonymi programistami będziesz rozwijał rozproszone projekty wewnętrzne. Zadania obejmują - między innymi - zarówno utrzymanie środowiska produkcyjnego oraz stagingowego, jak i monitoring aplikacji webowych.


Twoje zadania:

 • Rozwój kodu wspólnego serwisów i aplikacji, w tym: autoryzacja, logowanie, metryki, raportowanie błędów, middleware aplikacji
 • Rozwój kodu infrastruktury (Terraform, Helm)
 • Rozwój narzędzi wspierających metodologię DevOps: dashboardów stanu aplikacji/zadań, rozwiązań GitOps itp.
 • Rozwój (budowanie/konfigurowanie/utrzymywanie) narzędzi i platformy do:
  • uruchamiania aplikacji (na bazie Google Cloud Platform, głównie Kubernetes)
  • uruchamiania zadań typu cron jobs (Jenkins, Argo Workflows)
  • CD - wdrażania aplikacji oraz paczek (ArgoCD)
  • CI -  automatycznego testowania kodu (Github/Github Actions)
  • APM - monitorowania wydajności działania aplikacji, wykrywania anomalii
  • monitorowania błędów (Sentry)
  • przetwarzania/przechowywania/przeglądania logów (Google Cloud Logging)
 • Dostosowywanie kodu istniejących aplikacji /jobów do wymagań ww. narzędzi
 • Dbanie o bezpieczeństwo systemów, skalowalność, wysoką dostępność

 

Nasze wymagania znajomości systemów/narzędzi:

 • Python (kod otypowany oraz asynchroniczny)
 • Linux (Bash)
 • Kubernetes
 • Docker
 • Jenkins
 • ArgoCD
 • Helm

 

Mile widziane:

 • Javascript/TypeScript
 • Google Cloud Platform, Google BigQuery
 • GitOps, np. Argo CD/Workflows
 • Sentry, GitHub
 • Postgres, Redis
 • Apache Kafka
 • Doświadczenie z systemami ETL

 

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Bycie częścią zwinnego zespołu wewnętrznego o dużej samodzielności i decyzyjności
 • Możliwość rozwoju w obszarze DevOps, a ponadto poznania procesu developmentu aplikacji webowych i wewnętrznych narzędzi
 • Dostęp do najnowszych technologii w obrębie tworzonych rozwiązań
 • Możliwość budowania software’u na potrzeby naszej firmy, a nie na zlecenie
 • Udział w jednym z najciekawszych projektów branży online w Polsce i jednej z najszybciej rozwijających się firm technologicznych w Europie